Get Adobe Flash player
Spis treści
Wiosna w krainie Muzykolandii
Wiosna w krainie Muzykolandii
Wszystkie strony

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DLA GR. 6-LATKÓW

 

Temat zajęcia: Wiosna w krainie Muzykolandii


Cele ogólne:

- aranżowanie sytuacji edukacyjnych wyzwalających kreatywność dziecka,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Cele operacyjne:

- bierze aktywny udział w proponowanych zabawach,

- wykorzystuje swój twórczy potencjał w aktywności ruchowej, muzycznej, werbalnej i

plastycznej,

- uważnie słucha, rozumie i poprawnie wykonuje polecenia,

- okazuje radość z osiągniętych sukcesów.