Get Adobe Flash player
Spis treści
Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych
Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
Wszystkie strony

Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych

Chcemy rozumieć siebie i innych

 

 

Cele:

terapeutyczny:

- utrwalenie więzi z grupą,

- rozwijanie zdolności empatycznych,

rozwojowy:

- rozpoznawanie emocji u siebie i innych,

edukacyjny:

- uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać,

- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania.

 

Forma pracy: praca zespołowa

 

Pomoce:

Obrazki z kolorowych gazet, muzyka relaksacyjna