Get Adobe Flash player
Spis treści
Święto Pluszowego Misia - scenariusz zajęć
Święto Pluszowego Misia - scenariusz zajęć
Wszystkie strony

Scenariusz zajęć dla gr. 3-4-latków

 

 

Cele ogólne:

- umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnej,

- kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo- zadaniowych,

- wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat

- kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek,

 

Cele operacyjne: Dzieci:

- dzieci znają  historię  powstania Święta Pluszowego Misia,

- uczestniczą w radosnym nastroju w zajęciach,

-potrafią powiedzieć kilka słów o swojej ulubionej maskotce- misiu;

- integrują się ze sobą,

- aktywnie włączają się do zabaw w zespole,