Get Adobe Flash player
Spis treści
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
Wszystkie strony

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach

 

 

Podstawa Prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.(Dz.U. 2017 r. poz. 649)

2. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59)

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 967)

4. Ustawa z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682),

5. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. 2019, poz. 161),

6. Statut Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach.

 

I. Cel procedury

 

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków przebywania w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Polkowicach