Get Adobe Flash player

Dyrektor przedszkola: mgr Magdalena Bednarek

Grupa I Misie

nauczyciele:

mgr Monika Markowicz

mgr Magdalena Bednarek

pomoc nauczyciela:

Izabela Kowalczuk

personel pomocniczy:

Ewa Rohatyńska

 


Grupa II Motylki

nauczyciele:

mgr Marlena Ławniczak

mgr Mirosława Łeszyk

personel pomocniczy:

Ewa Suchowacka

 

 

Grupa III Smerfy

nauczyciele:

mgr Małgorzata Walicka

Kinga Karyś

personel pomocniczy:

Iwona Łuc

 


Grupa IV Biedronki

nauczyciele:

mgr Violetta Paździor

mgr Klaudia Tomczak

personel pomocniczy:

Mariola Popielska

 

 

Grupa V Skrzaty

nauczyciele:

mgr Dorota Ruszkowska

mgr Paulina Zubryk

personel pomocniczy:

Erwina Miękisiak

 


Grupa VI Pszczółki

nauczyciel:

mgr Sylwia Szanter

personel pomocniczy:

Wanda Brzezowska

 

 

Grupa VII Żabki

nauczyciel:

mgr Beata Markowska

personel pomocniczy:

Janina Lewandowska

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Yi_M5rnXVWI/UHPwjEejk4I/AAAAAAAABMk/HIBVLJvZMsk/s1600/linia_ozdobna.gif


 

Kadra pedagogiczna - kwalifikacje:


Podobny obrazBednarek Magdalena - dyrektor przedszkola, nauczyciel mianowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym - Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno - Pedagogiczny w Opolu

Studia podyplomowe:

- Terapia pedagogiczna - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Karola Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

- Organizacja i zarządzanie oświatą - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Podobny obrazIlkowska Paulina - nauczyciel kontraktowy

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Animacja kultury - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Studia podyplomowe:

- Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie

- Zarządzanie w oświacie - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych  w Warszawie

- Terapia pedagogiczna z arteterapią - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Instytut Humanistyczny

- Wczesne nauczanie języka obcego (j. angielski) - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhSPbpgqTLpziOu3PBMndLfbYqZv8x-Zvk4zmmN-cXfN1QsJBsKaryś Kinga - nauczyciel kontraktowy

Studia licencjackie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Ławniczak Marlena - nauczyciel stażysta

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Pomoc Społeczna i Socjoterapia - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w Zielonej Górze

Studia licencjackie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Opiekuńczo - wychowawcza - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Studia podyplomowe:

- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - Uniwersytet Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

- Przygotowanie Pedagogiczne - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Łeszyk Mirosława - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Zielonej Górze

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhSPbpgqTLpziOu3PBMndLfbYqZv8x-Zvk4zmmN-cXfN1QsJBsMarkowicz Monika - nauczyciel kontraktowy

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wydział Nauk Społecznych w Lesznie

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhSPbpgqTLpziOu3PBMndLfbYqZv8x-Zvk4zmmN-cXfN1QsJBsMarkowska Beata - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Zielonej Górze

Studia podyplomowe:

- Pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna - Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Podobny obraz Paździor Violetta - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Wydział Nauk Społecznych.

Studia podyplomowe:

- Socjoterapia - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach

Podobny obraz Perz Mariola - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Zielonej Górze

Studia podyplomowe:

- Zarządzanie w oświacie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

- Oligofrenopedagogika - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

- Biomechanika w korekcji wad postawy ciała. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - Uniwersytet Wrocławski

Podobny obrazRuszkowska Dorota - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Zielonej Górze

Studia podyplomowe:

- Oligofrenopedagogika - pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

Kurs Kwalifikacyjny:

- Terapia pedagogiczna - Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Podobny obraz Szanter Sylwia - nauczyciel dyplomowany (logopeda)

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Psychopedagogika, edukacja przedszkolna - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny

Studia podyplomowe:

- Logopedia z terapią pedagogiczną - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Studium kształcenia podyplomowego:

- Neurologopedia kliniczna i wczesna interwencja logopedyczna - Akademia Medyczna we Wrocławiu

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhSPbpgqTLpziOu3PBMndLfbYqZv8x-Zvk4zmmN-cXfN1QsJBs Tomczak Klaudia - nauczyciel kontraktowy

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie,

Studia licencjackie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Studia podyplomowe:

- Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski) - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Kurs kwalifikacyjny:

- Pearson Test of English General Level 3; Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International - Pearson Edexcel - Centrum Egzaminacyjne PTE General w Opolu

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhSPbpgqTLpziOu3PBMndLfbYqZv8x-Zvk4zmmN-cXfN1QsJBs Walicka Małgorzata - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Opieka i pomoc środowiskowa - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Zielonej Górze

Studia podyplomowe:

- Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium"

Kurs Kwalifikacyjny:

- Terapia pedagogiczna - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu - Filia w Legnicy

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhSPbpgqTLpziOu3PBMndLfbYqZv8x-Zvk4zmmN-cXfN1QsJBsZubryk Paulina - nauczyciel mianowany (logopeda)

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych

Studia podyplomowe:

- Logopedia i terapia pedagogiczna - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze