Get Adobe Flash player


SCENARIUSZ ZAJECIA DLA GR. 5-LATKÓW

 

Temat zajęcia: To były dinozaury

 

Treści programowe:

-        Poznanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin ( np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

-        Zauważanie rytmów w powtarzających się dźwiękach; przedstawianie i kontynuowanie ich.

-        Wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych.

 

Cele operacyjne: dziecko

-        odróżnia na obrazku dinozaury od innych zwierząt

-        lepi z plasteliny określone kształty

-        prawidłowo posługuje się liczebnikami

-        zauważa rytmy, np. w powtarzających się dźwiękach; kontynuuje je

 

Środki dydaktyczne: wiersz M. Terlikowskiej Paprocie tutaj rosły, ilustracje dowiersza, makieta jurajskiego lasu, plastelina, obrazki jurajskiego lasu, nakrętki, guziki, patyczki.

 

Przebieg:

 

 1. Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej Paprocie tutaj rosły

-        Oglądanie obrazków jurajskiego lasu.

-        Zwrócenie uwagi na wygląd drzew:

       • - ich podobieństwo do współczesnych roślin (paprocie, skrzypy, widłaki),
     • - wielkość.
 1. Słuchanie wiersza.

Paprocie tutaj rosły,

paprocie wielkie jak sosny.

Aż spłynął lodowiec z północy.

Wparł się w gęstwinę paproci.

Paprocie przyjęła ziemia.

Cały las w ziemi kamieniał.

Zapadał głębiej i głębiej.

Czerniał i twardniał na węgiel.

I tylko górnik dziś chodzi

wśród skamieniałych paproci.

 

3. Rozmowa na temat wiersza.

- Jak wyglądały dawno, dawno temu paprocie?

- Co je zniszczyło?

- Co działo się z lasem przykrytym ziemią?

- Co powstało ze skamieniałego lasu?

- Kto pracuje wśród skamieniałych paproci?

- Jak nazywały się zwierzęta, które wtedy żyły?

- Co się z nimi stało?

 

4. Zabawa Rytm i jego symboliczne przedstawienie (według D. Berthet).

 

Dzieci dostają kartonowe strzałki skierowane w prawą stronę.

 

Przy każdym uderzeniu tamburynu dzieci umieszczają na strzałce guzik, słysząc dźwięki bębenka - patyczek.

Rytm 1/1 to znaczy jedno uderzenie w tamburyn, jedno w bębenek.

Rytm 2/1 to znaczy dwa uderzenia w tamburyn, jedno w bębenek.

Rytm 3/1 - trzy uderzenia w tamburyn, jedno w bębenek; 2/2 - dwa uderzenia w tamburyn, dwa w bębenek.

 

5. Zabawa kształtująca postawę ciała Paprocie rosną.

Dzieci klęczą z opuszczoną głową i ramionami, powoli prostują się, wstają i podnoszą ręce do góry.

 

6. Lepienie dinozaurów z plasteliny.

1. Oglądanie obrazków przedstawiających rożne dinozaury, zwrócenie uwagi nai ch budowę.

 • Ogon, cztery kończyny (czasem dwie mniejsze), głowa, różnej długości szyja. (Nauczyciel wyjaśnia, że na podstawie skamieniałych kości wiemy, jak wyglądały, jak były zbudowane dinozaury, ale nic nie wiemy o kolorze ich skóry).

2. Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.

3. Wykonanie prac i umieszczenie ich na makiecie jurajskiego lasu (wykonanej przez nauczyciela).

 

 

 

Ćwiczenia gimnastyczne -zestaw V .

 

Cel zajęcia: kształtowanie prawidłowej postawy.

 

Przybory: tamburyn i woreczki.

 

Część wstępna

¨      Czynności organizacyjno-porządkowe.

¨      Zabawa ożywiająca Berek dinozaurów, zasady jak w tradycyjnym berku. Dzieci poruszają się skokami.

¨      Marsz po obwodzie koła ze ściągniętymi łopatkami. Marsz po obwodzie koła na piętach. W marszu, napinanie brzucha na sygnał (tamburyn).Trucht z odwodzeniem ramion na sygnał (tamburyn).Marsz z woreczkiem na głowie.

Część główna

¨      Leżenie przodem, na sygnał nauczyciela dzieci unoszą biodra do góry.

¨      Leżenie tyłem, na sygnał dzieci unoszą biodra do góry.

¨      Leżenie tyłem, na sygnał dzieci dociskają swoje ciało do podłogi.

¨      Wyścigi ślimaków - dzieci w siadzie prostym przesuwają się do przodu na pośladkach.

Część końcowa

¨      W staniu, prawa noga w lekkim wykroku, na sygnał dociskanie ciała do ściany, następnie zmiana nogi wykrocznej.

¨      Marsz po obwodzie koła, wysokie unoszenie kolan, dłonie spoczywają na pośladkach.

¨      Stanie w lekkim rozkroku, na sygnał stanie na piętach.

 

Opracowała: mgr Jolanta Matuszyk - Grabska