Get Adobe Flash player
Spis treści
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECKA
dojrzałość szkolna dziecka
Wszystkie strony

Szkoła jest pierwszym miejscem pracy każdego dziecka. Rozpoczęcie nauki szkolnej to kluczowy moment dla każdego dziecka, które po raz pierwszy wkracza w pełni samodzielnie w życie społeczeństwa, w którym się wychowuje. Dobry start w szkole pozwoli pierwszakowi radzić sobie z późniejszymi trudnościami oraz szanować siebie i swoje obowiązki . Jest ogromnie ważny dla dalszej kariery dziecka, gdyż wpływa na ukształtowanie się pozytywnego stosunku do szkoły, do nauki i do nauczycieli. Pierwsze doświadczenia mają również ogromny wpływ na poziom motywacji dziecka, chęć do nauki i rozwoju, podejmowania wyzwań oraz samooceny i poczucia własnej wartości. O tym, czy dziecko sprosta wymaganiom stawianych mu przez szkołę decyduje stopień osiągniętej przez niego dojrzałości szkolnej.