Get Adobe Flash player
Spis treści
WARTOŚCI A WYCHOWANIE MAŁEGO DZIECKA
wartości a wychowanie małego dziecka
Wszystkie strony

Dzieciństwo to czas nabywania nawyków, kształtowania charakteru, przyswajania wartości, które będą wyznacznikiem postępowania w całym późniejszym życiu.

Wartości to drogowskazy, które wskazują nam jak postępować, kierują naszymi wyborami, ustosunkowaniem do świata, innych ludzi i nas samych. Tymczasem obecnie coraz słabiej widoczna jest uporządkowana hierarchia wartości, która byłaby odniesieniem do codziennego życia. Wartości, także moralne, stają się względne i niepewne.