Get Adobe Flash player

 

Rekrutacja 2021/2022

(Kliknij na wybrany pkt.):

 

Zarządzenie Nr 1174/21 Burmistrza Polkowic z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnych i postępowaniach uzupełniających do: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych oraz oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Polkowice na rok szkolny 2021/2022.

 

Uchwała Nr XX/318/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice.

 

Pliki do pobrania:

1. Zasady rekrutacji do przedszkoli - POBIERZ


3. Miejsce zamieszkania dziecka - POBIERZ

4. Deklaracja pobytu - POBIERZ

5. Oświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej - POBIERZ

6. Oświadczenie o rodzeństwie - POBIERZ

7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka- POBIERZ

8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny - POBIERZ

9. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Polkowice - POBIERZ

10. Potwierdzenie zatrudnienia rodziców - POBIERZ

11. Wniosek o przyjęcie do przedszkola - POBIERZ


12. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych - POBIERZ