Get Adobe Flash player
Spis treści
KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Wszystkie strony

Rozpowszechniło się przekonanie, że o osobowości można mówić dopiero u człowieka dorosłego, co jest równoznaczne z wiązaniem jej z pełnią dojrzałości psychicznej. Badania i eksperymenty dowiodły, że osobowość kształtuje się wraz z ogólnym rozwojem psychofizycznym człowieka. Przy wyróżnianiu poszczególnych stadiów rozwoju osobowości bierze się pod uwagę sposób nawiązywania relacji, formy oraz charakterystyczny ich układ. Pierwsze formy struktury osobowości kształtują się od urodzenia, a wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem jej rozwoju. Wspieranie poczucia samoświadomości, sprawczości oraz wartości każdego pozwala na osiągnięcie harmonijnej osobowości w przyszłości.