Get Adobe Flash player

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO Z RODZICAMI

 

Temat zajęcia: Poznajemy świat przy pomocy zmysłu wzroku, słuchu, węchu i dotyku.

 

Cele operacyjne: dziecko

-         wie, jakiego koloru ludzie mają oczy, wie co je chroni (powieki, rzęsy)

-        odgadnie jakiego przedmiotu brakuje

-        odtworzy słyszaną liczbę dźwięków przy pomocy klaskania, tupania, podskoków

-        sprawdzi poprzez bezpośrednie doświad­czenie, jakie są najkorzystniejsze warunki dobrego słyszenia mowy, muzyki, innych dźwięków

-        pozna i określi zapachy w zabawie badawczej „Co tak pachnie?"

-        rozpozna dotykiem i nazwie przedmioty w zabawie

-        uzupełni niedokończoną postać człowieka

Więcej…


SCENARIUSZ ZAJECIA DLA GR. 5-LATKÓW

 

Temat zajęcia: To były dinozaury

 

Treści programowe:

-        Poznanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin ( np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

-        Zauważanie rytmów w powtarzających się dźwiękach; przedstawianie i kontynuowanie ich.

-        Wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych.

 

Cele operacyjne: dziecko

-        odróżnia na obrazku dinozaury od innych zwierząt

-        lepi z plasteliny określone kształty

-        prawidłowo posługuje się liczebnikami

-        zauważa rytmy, np. w powtarzających się dźwiękach; kontynuuje je

 

Więcej…SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Tematyka cykliczna: Kochamy Ziemię, szanujemy wodę

 

Temat zajęcia: Nie ma życia bez wody - zabawy z wodą

 

Cele główne:

-        poznanie właściwości wody

-        znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin

 

Cele operacyjne: dziecko

-        rozumie powiedzenie „nie ma życia bez wody"

-        potrafi wymienić sposoby wykorzystania wody w codziennym życiu

-        zna właściwości wody

-        próbuje określać proces zamiany płynu w inne ciała

-        wie, że trzeba oszczędzać wodę


Więcej…