Get Adobe Flash player

Jolanta Matuszyk-Grabska

 

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 tematem koncepcji pracy jest:

RUCH I DOTYK, DŹWIĘK I MOWA KAŻDY PRZEDSZKOLAK TO MĄDRA GŁOWA.

INTEGRACJA SENSORYCZNA - DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECI.

Dlatego też postanowiłam podzielić się z rodzicami informacjami jakie udało mi się zebrać na dany temat. Najważniejsze według mnie jest pytanie „Czy u mojego dziecka występują takie zaburzenia?" Aby sobie na nie odpowiedzieć należy prześledzić wskaźniki podane niżej. Jeśli choć kilka z nich występuje u dziecka wskazana jest wizyta u specjalisty, który indywidualnie opracuje ćwiczenia pomocne w opanowaniu problemu.

Zaburzenia integracji sensorycznej nie mijają samoczynnie.

Integracja sensoryczna to zachodzący w układzie nerwowym proces organizacji wrażeń zmysłowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, pochodzących z ruchu i grawitacji, węchowych, smakowych), które docierają do człowieka. Pozwala on prawidłowo odbierać i interpretować bodźce zmysłowe, dzięki czemu umożliwia nam reagowanie adekwatne do sytuacji (odpowiedź ruchowa, jak też myślowa).

Więcej…

Wobec zmian w środowisku przyrodniczym spowodowanych rozwojem cywilizacji, nastąpiła konieczność szerszego spojrzenia na problemy ochrony przyrody. Nigdy dotąd nie dochodziło do takiego nasilenia zagrożeń podstaw bytu ludzkości. W ślad za tym, zagadnienia ekologii wprowadzono już od przedszkola. Bowiem w wieku przedszkolnym dzieci najszybciej uczą się nawyków, nabywają przyzwyczajeń. Należy więc wykorzystać ten okres do wyrabiania wrażliwości ekologicznej.
H. Zdzitowiecka, znana popularyzatorka wiedzy przyrodniczej, pisała: „Uczmy miłości do przyrody, uczmy spostrzegać jej piękno, cieszyć się nim i podziwiać je, a jednocześnie przestrzegajmy dzieci, by tego piękna bezmyślnie nie niszczyły".

Więcej…

http://3.s.dziennik.pl/pliki/6983000/6983207-nogi-dziecka-643-385.jpg

 

 

Praktyczne rady dla rodziców


Prawidłowe podparcie stóp, jest ważne w każdym okresie życia, najbardziej jednak w pierwszych latach rozwoju dziecka. Zadbanie o to zapobiega pojawieniu się problemów zdrowotnych w przyszłości.

http://bieganie.pl/img/FREDZIO/zdrowie/952_stopy3.jpg

 

Podczas stania i chodzenia prawidłowo zbudowana stopa nie przylega w całości do podłoża. Jej wewnętrzna krawędź tworzy rodzaj sklepienia. Prawidłowe wysklepienie stopy jest możliwe dzięki pracy mięśni i więzadeł. Jeżeli są one niewydolne, sklepienie obniża się i stopa staje się płaska. Płaskostopie u dzieci do 4 roku życia traktowane jest jako fizjologiczne, zatem rodzice w tym okresie nie powinni się niepokoić. Płaskostopie występujące u dzieci powyżej 5 roku wymaga korekcji. Zaniedbane płaskostopie w okresie intensywnego wzrostu dziecka około 12-13 roku, może przynieść nieodwracalne skutki. Osoby dotknięte tą wadą narzekają na dotkliwe bóle nóg, opuchnięte kostki, ciężki kołyszący chód, stopy szybko się męczą, ich sprawność jest obniżona. Osoby te stawiają stopy lekko na zewnątrz. Stopa płaska powoduje nadwyrężenie mięśni i więzadeł łączących kości, które naciskają na stawy. W efekcie może dojść do zmian zwyrodnieniowych stawów, bolesnych zniekształceń i odcisków. Ze względu na częstość występowania, płaskostopie można traktować jako prawdziwą plagę.

Więcej…

Rozpowszechniło się przekonanie, że o osobowości można mówić dopiero u człowieka dorosłego, co jest równoznaczne z wiązaniem jej z pełnią dojrzałości psychicznej. Badania i eksperymenty dowiodły, że osobowość kształtuje się wraz z ogólnym rozwojem psychofizycznym człowieka. Przy wyróżnianiu poszczególnych stadiów rozwoju osobowości bierze się pod uwagę sposób nawiązywania relacji, formy oraz charakterystyczny ich układ. Pierwsze formy struktury osobowości kształtują się od urodzenia, a wiek przedszkolny jest bardzo ważnym etapem jej rozwoju. Wspieranie poczucia samoświadomości, sprawczości oraz wartości każdego pozwala na osiągnięcie harmonijnej osobowości w przyszłości.

Więcej…

Dzieciństwo to czas nabywania nawyków, kształtowania charakteru, przyswajania wartości, które będą wyznacznikiem postępowania w całym późniejszym życiu.

Wartości to drogowskazy, które wskazują nam jak postępować, kierują naszymi wyborami, ustosunkowaniem do świata, innych ludzi i nas samych. Tymczasem obecnie coraz słabiej widoczna jest uporządkowana hierarchia wartości, która byłaby odniesieniem do codziennego życia. Wartości, także moralne, stają się względne i niepewne.

Więcej…

Szkoła jest pierwszym miejscem pracy każdego dziecka. Rozpoczęcie nauki szkolnej to kluczowy moment dla każdego dziecka, które po raz pierwszy wkracza w pełni samodzielnie w życie społeczeństwa, w którym się wychowuje. Dobry start w szkole pozwoli pierwszakowi radzić sobie z późniejszymi trudnościami oraz szanować siebie i swoje obowiązki . Jest ogromnie ważny dla dalszej kariery dziecka, gdyż wpływa na ukształtowanie się pozytywnego stosunku do szkoły, do nauki i do nauczycieli. Pierwsze doświadczenia mają również ogromny wpływ na poziom motywacji dziecka, chęć do nauki i rozwoju, podejmowania wyzwań oraz samooceny i poczucia własnej wartości. O tym, czy dziecko sprosta wymaganiom stawianych mu przez szkołę decyduje stopień osiągniętej przez niego dojrzałości szkolnej.

Więcej…

 

Proces adaptacji przynieść może korzyści zarówno dziecku, rodzicom, jak i przedszkolu. Ma on na celu ułatwienie dzieciom wejścia w nowe środowisko. Adaptacja ma olbrzymie znaczenie, ponieważ jest to mechanizm, z którego korzystamy przez całe życie. Dziecko, przystosowując się do przedszkola, ma do opanowania wiele złożonych zadań. Dlatego musimy mu w tym pomóc.

Więcej…