Get Adobe Flash player
Spis treści
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022-2023
Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022-2023
Wszystkie strony

SZANOWNI RODZICE,

od 21 lutego 2022 r. rozpocznie się rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Polkowice (dalej przedszkola).

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023 DO PRZEDSZKOLI

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2022/2023 odbywa się na podstawie:
-  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
-  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 502),
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737),
- uchwały Nr XX/318/17 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie kryteriów rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznych innych form, wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest gmina,
- zarządzenia 1654/22 Burmistrza Polkowic z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniach rekrutacyjnych i postępowaniach uzupełniających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.