Get Adobe Flash player

Scenariusz zajęć dla gr. 3-4-latków

 

 

Cele ogólne:

- umożliwienie dzieciom przeżywania uroczystości przedszkolnej,

- kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania w sytuacjach zabawowo- zadaniowych,

- wdrażanie do kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat

- kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek,

 

Cele operacyjne: Dzieci:

- dzieci znają  historię  powstania Święta Pluszowego Misia,

- uczestniczą w radosnym nastroju w zajęciach,

-potrafią powiedzieć kilka słów o swojej ulubionej maskotce- misiu;

- integrują się ze sobą,

- aktywnie włączają się do zabaw w zespole,

Więcej…

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Wiosenne przebudzenie

TEMAT DNIA: Co słychać wiosną w gnieździe?

TEMAT ZAJĘCIA: Ptasie gniazdko - praca plastyczna

CELE GŁÓWNE:

  • - wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków
  • - zapoznanie z różnymi rodzajami gniazd
  • - budzenie zainteresowania przyrodą
  • - rozwijanie zdolności manualnych

Więcej…

 

Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych

Przezwyciężamy złość i agresję

 

 

Cele:

terapeutyczny:

- odreagowanie napięcia,

edukacyjny:

- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem,

- nauka bycia odpowiedzialnym za swoje zachowanie,

rozwojowy:

- analiza ćwiczonych umiejętności.

 

Pomoce:

Imiona dzieci na kartkach, kartki kolorowego papieru, pisaki, balon dla każdego dziecka, gazety.

Więcej…


Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych

Chcemy rozumieć siebie i innych

 

 

Cele:

terapeutyczny:

- utrwalenie więzi z grupą,

- rozwijanie zdolności empatycznych,

rozwojowy:

- rozpoznawanie emocji u siebie i innych,

edukacyjny:

- uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać,

- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania.

 

Forma pracy: praca zespołowa

 

Pomoce:

Obrazki z kolorowych gazet, muzyka relaksacyjna

Więcej…

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA DLA GR. 6-LATKÓW

 

Temat zajęcia: Wiosna w krainie Muzykolandii


Cele ogólne:

- aranżowanie sytuacji edukacyjnych wyzwalających kreatywność dziecka,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Cele operacyjne:

- bierze aktywny udział w proponowanych zabawach,

- wykorzystuje swój twórczy potencjał w aktywności ruchowej, muzycznej, werbalnej i

plastycznej,

- uważnie słucha, rozumie i poprawnie wykonuje polecenia,

- okazuje radość z osiągniętych sukcesów.

Więcej…