Rada Rodziców

rada

Przewodniczący:
Marek Czarny

Sekretarz:
Marta Witkowska

Skarbnik:
Agata Kołtun

Komisja Rewizyjna:
Anna Biernat
Aleksandra Modrzejewska
Patrycja Skórska

Protokolant:
Aleksandra Modrzejewska


Source URL: https://pm5.polkowice.pl/strona/informacje/901-rada-rodzicow