19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży

środa, 15 listopada 2023

 

Po raz kolejny nasze przedszkole wzięło udział w kampanii

"19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży".

Mówiliśmy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomnieliśmy sobie o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia w bezpiecznym domu bez przemocy.

Dzieci wykonały prace plastyczną przedstawiającą symbol kampanii - pomarańczową wstążkę.  Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej, bo.... 

"Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

19  dni

red. Marlena Ławniczak

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: