Opłaty

Odpłatność za przedszkole

Opłatę za przedszkole można dokonać przelewem na rachunek bankowy przedszkola

PKO BP S.A. O/POLKOWICE

 

Numer konta:

82 1020 3017 0000 2302 0391 2128

 

Dokonując opłaty przelewem w jego tytule należy wpisać:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Opłata za świadczenia wykraczające poza minimum programowe w kwocie....zł

3. Opłata za wyżywienie w kwocie.....zł

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: