Rada Rodziców

Przewodniczący:
Marek Czarny

Sekretarz:
Marta Witkowska

Skarbnik:
Agata Kołtun

Komisja Rewizyjna:
Anna Biernat
Aleksandra Modrzejewska
Patrycja Skórska

Protokolant:
Aleksandra Modrzejewska

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: