zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Oprócz zadań dydaktyczno - wychowawczych realizowanych z dziećmi w trakcie ich pobytu w przedszkolu proponujemy dzieciom również zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

Język angielski  Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wiekowych. Udział w zajęciach ma na celu naturalne wprowadzenie dzieci w świat języka obcego poprzez muzykę i zabawę, a także poprzez wykorzystywanie naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne Są to specjalistyczne zajęcia ukierunkowane na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci. Służą podnoszeniu i nabywaniu umiejętności z zakresu: pracy nad emocjami, budowania empatii, komunikacji interpersonalnej, kształtowania poczucia własnej wartości i pracy nad pokonywaniem własnej nieśmiałości.

 

Terapia logopedyczna Opieką logopedyczną objęte są dzieci, które zostały zakwalifikowane do zajęć przez logopedę przedszkola w wyniku badań przesiewowych lub wskazane przez nauczycielki z grupy. Terapia prowadzona jest indywidualnie lub zespołowo w zależności od stopnia oraz rodzaju zaburzeń mowy i głównie polega na wywołaniu prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski, a następnie jego utrwalenia w ciągu mownym poprzez przeprowadzenie szeregu ćwiczeń.


Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne Zajęcia te prowadzone są w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej i mogą uczestniczyć w nich wszystkie dzieci borykające się z trudnościami wymagającymi indywidualnego podejścia, wsparcia i pomocy (np. dzieci mało samodzielne, mające trudności z koncentracją, niepewne siebie, wymagające dodatkowej pracy w przygotowaniu do podjęcia nauki szkolnej).


Ceramika  Na zajęcia uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie. Zajęcia rozwijają wyobraźnię dzieci oraz cierpliwość i precyzję w tworzeniu czegoś. Ugniatanie, wałkowanie, formowanie i ozdabianie gliny to doskonałe wsparcie rozwoju małej motoryki dziecięcych dłoni i przygotowanie m.in. do nauki pisania. To także cenne doświadczenie sensoryczne, które znakomicie stymuluje układ nerwowy.

 

Rytmika Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Dają im także solidne podstawy do podjęcia nauki w szkole, ponieważ kształtują umiejętności językowe oraz matematyczne.

Basen Zajęcia odbywają się w grupie dzieci 5 i 6 -letnich. Zabawy i ćwiczenia w wodzie polegają na ciekawych ćwiczeniach i zabawach oswajających dzieci z wodą urozmaiconych zabawkami, elementami pomocniczymi do nauki pływania: deski, makarony, zabawki do wyławiania pod wodą.

Religia Zajęcia odbywają się w grupie dzieci 5 i 6 -letnich. Pozwalają one dzieciom poznawać historię i zasady wyznania rzymskokatolickiego. Zajęcia z religii nie są obowiązkowe, uczęszczają na nie tylko te dzieci, których rodzice wyrażą na to zgodę.

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: