Kadra

Grupa I Misie
nauczyciele:
mgr Violetta Paździor
mgr Magdalena Bednarek
pomoc nauczyciela:
Izabela Kowalczuk
personel pomocniczy:
Iwona Łuc


Grupa II Motylki
nauczyciele:
mgr Dorota Iżykiewicz
mgr Mariola Siudmak
pomoc nauczyciela:
Erwina Miękisiak
personel pomocniczy:
Mariola Tarnowska

Grupa III Smerfy
nauczyciele:
mgr Paulina Zubryk
mgr Mariola Perz
personel pomocniczy:
Alona Yaruta

Grupa IV Biedronki
nauczyciele:
mgr Monika Markowicz
mgr Sylwia Szanter
personel pomocniczy:
Ewa Rohatyńska

Grupa V Skrzaty
nauczyciele:
mgr Marlena Ławniczak
mgr Malgorzata Walicka
personel pomocniczy:
Ewa Suchowacka

Grupa VI Pszczółki
nauczyciel:
mgr Beata Markowska
personel pomocniczy:
Beata Kurek

 

 

Kadra pedagogiczna - kwalifikacje:


Magdalena Bednarek - dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym - Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno - Pedagogiczny w Opolu

Studia podyplomowe:
- Terapia pedagogiczna - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Karola Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
- Organizacja i zarządzanie oświatą - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

 

Małgorzata Walicka - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Opieka i pomoc środowiskowa - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Zielonej Górze

Studia podyplomowe:
- Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska „Milenium"
- Teologiczno - Katechetyczne - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Filia Legnica

Kurs Kwalifikacyjny:
- Terapia pedagogiczna - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia Legnica

 

Beata Markowska - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Zielonej Górze

Studia podyplomowe:
- Pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna - Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie

 

Violetta Paździor - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Wydział Nauk Społecznych.

Studia podyplomowe:
- Socjoterapia - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach

 

Mariola Perz - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych w Zielonej Górze

Studia podyplomowe:
- Zarządzanie w oświacie - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy
- Oligofrenopedagogika - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
- Biomechanika w korekcji wad postawy ciała. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna - Uniwersytet Wrocławski

 

Paulina Zubryk - nauczyciel mianowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Wydział Nauk Pedagogicznych

Studia podyplomowe:
- Logopedia i terapia pedagogiczna - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

 

Sylwia Szanter - nauczyciel dyplomowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Psychopedagogika, edukacja przedszkolna - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Wydział Humanistyczny

Studia podyplomowe:
- Logopedia z terapią pedagogiczną - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

Studium kształcenia podyplomowego:
- Neurologopedia kliniczna i wczesna interwencja logopedyczna - Akademia Medyczna we Wrocławiu

 

Marlena Ławniczak - nauczyciel kontraktowy

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Pomoc Społeczna i Socjoterapia - Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu w Zielonej Górze

Studia licencjackie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Opiekuńczo - wychowawcza - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Studia podyplomowe:
- Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - Uniwersytet Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
- Przygotowanie Pedagogiczne - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie
- Pedagogika specjalna - Edukacja włączająca - Uniwersytet Zielonogórski

 

Mariola Siudmak - nauczyciel początkujący

Studia licencjackie na kierunku: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy/Wydział Pedagogiki, Turystyki i Rekreacji/Pedagogika/Pedagogika opiekuńcza z promocją zdrowia

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy/Wydział Zarządzania i Marketingu/Pedagogika/Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna

 

Monika Markowicz- nauczyciel mianowany

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wydział Nauk Społecznych w Lesznie

Studia podyplomowe:
- Organizacja i Zarządzanie Oświatą - Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie
- Teologiczno - Katechetyczne - Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Filia Legnica

 

Klaudia Szubała- nauczyciel kontraktowy

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie,

Studia licencjackie na kierunku: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Studia podyplomowe:
- Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski) - Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie

Kurs kwalifikacyjny:
- Pearson Test of English General Level 3; Edexcel Level 1 Certificate in ESOL International - Pearson Edexcel - Centrum Egzaminacyjne PTE General w Opolu

 

Dorota Iżykiewicz - nauczyciel

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Uniwersytet Zielonogórski/Wydział Nauk
Pedagogicznych i Społecznych/Pedagogika/Zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia podyplomowe:
-
Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie /Pedagogika lecznicza
i terapia pedagogiczna
- Uniwersytet Wrocławski/Centrum Edukacji Nauczycielskiej /Kształcenie uczniów
 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej
- Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu/Resocjalizacja i Socjoterapia

kurs kwalifikacyjny: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
we Wrocławiu - Filia w Legnicy/Oligofrenopedagogika

 

 Natalia Horoszczak-Bethke – pedagog specjalny

Studia licencjackie na kierunku: Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy/ Wydział Pedagogiki/ Pedagogika/ Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu/Wydział Nauk Pedagogicznych/ Pedagogika Specjalna/ Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych umysłowo

Studia podyplomowe:
- Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie - Terapia i Edukacja Osób z Autyzmem

 

Oliwia Kończak - psycholog    

Studia wyższe magisterskie na kierunku:Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu/ Psychologia/ Psychologia kliniczna i osobowości

Studia podyplomowe:
- Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu - Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela

 

Dagmara Kozłowska - nauczyciel języka angielskiego

Studia wyższe magisterskie na kierunku: Uniwersytet Wrocławski/ Wydział Filologiczny/ Filologia polska

Studia podyplomowe:
- Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach - Edukacja przedszkolna i
 wczesnoszkolna
- Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu - Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej, potwierdzone certyfikatem ze zdanego egzaminu na poziomie B2 (Edexcel Level I Certyficate in ESOL International (CEF B2))

 

 

 

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale:

Strony w dziale: