Get Adobe Flash player

Oprócz zadań dydaktyczno - wychowawczych realizowanych z dziećmi w trakcie ich pobytu w przedszkolu proponujemy dzieciom również zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

Jezyk angielski

Zajęcia prowadzi nauczyciel kontraktowy mgr Klaudia Tomczak. Odbywają się we wszystkich grupach wiekowych, dwa razy

w tygodniu po 30 minut, w grupach młodszych dwa razy w tygodniu po 15 minut. Koszty zajęć pokrywane są przez Urząd Gminy Polkowice.



Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne

Zajęcia prowadzi nauczyciel dyplomowany mgr Violetta Paździor

i odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia opłacane są przez Urząd Gminy Polkowice.



Terapia logopedyczna

Zajęcia prowadzą:  nauczyciel mianowany, logopeda mgr Paulina Zubryk oraz nauczyciel dyplomowany, logopeda mgr Sylwia Szanter. Na zajęcia przeznaczonych jest 6 godzin tygodniowo. Uczestniczą w nich dzieci 4, 5 i 6 -letnie wymagające opieki logopedycznej. Zajęcia opłacane są przez Urząd Gminy Polkowice.



Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

Zajęcia prowadzą: nauczyciel dyplomowany mgr Dorota Ruszkowska, oraz nauczyciel dyplomowany mgr Małgorzata Walicka. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny, uczestniczą w nich dzieci 5 i 6 -letnie wymagające dodatkowej pracy w przygotowaniu do podjęcia nauki szkolnej. Zajęcia opłacane są przez Urząd Gminy Polkowice.



Ceramika

Zajęcia prowadzi Paweł Iżykiewicz. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-letnich i odbywają się raz w tygodniu.

Koszty zajęć pokrywa Urząd Gminy Polkowice.



Basen

Zajęcia prowadzi nauczyciel dyplomowany mgr Robert Zaleski. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu dla 5-6-latków. Zajęcia opłacane są przez Urząd Gminy Polkowice.

Rytmika

 

Zajęcia prowadzi nauczyciel mianowany mgr Anna Bogdziewicz. Zajęcia odbywają się we wszystkich grupach wiekowych raz w tygodniu. Koszty zajęć pokrywane są przez Urząd Gminy Polkowice.





Religia

Katechezę prowadzi nauczyciel dyplomowany mgr Małgorzata Walicka. Zajęcia odbywają się w grupie dzieci 5 i 6 -letnich w wymiarze 1 godzina tygodniowo, opłacane są przez Urząd Gminy Polkowice.